องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดน่น ภายในหมุ่บ้านนามาบ หมุ่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2560 ]
42 เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 3 ส.ค. 2560 ]
43 เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 3 ส.ค. 2560 ]
44 เรื่อง ผลการพิจารณาการจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2560 ]
45 เรื่อง ผลการพิจารณาการจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 3 ส.ค. 2560 ]
46 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ประกาศ) [ 26 ก.ค. 2560 ]
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 26 ก.ค. 2560 ]
48 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ทางไปบ้านโนนกระทิน) ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ค. 2560 ]
49 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.ค. 2560 ]
50 เปลี่ยนแปลงการประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 13 ก.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14