องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 5 พ.ค. 2563 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 1 ก.ค. 2562 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมูู่ที่ 6 [ 1 ก.ค. 2562 ]
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 22 มี.ค. 2562 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2562 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 20 มี.ค. 2562 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2562 ]
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 15 มี.ค. 2562 ]
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ 13 [ 15 มี.ค. 2562 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15,13,11 [ 12 ก.พ. 2562 ]
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รอบ 12 เดือน) [ 4 ต.ค. 2561 ]
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]
18 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.) [ 17 เม.ย. 2561 ]
19 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ( ประกาศ) [ 17 เม.ย. 2561 ]
20 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.) [ 17 เม.ย. 2561 ]
21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ประกาศ) [ 17 เม.ย. 2561 ]
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านห้วยฉลุง ม.8 [ 27 มี.ค. 2561 ]
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนุก ม.4 [ 27 มี.ค. 2561 ]
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง บ้านคู ม.9 [ 27 มี.ค. 2561 ]
25 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 [ 27 มี.ค. 2561 ]
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 27 มี.ค. 2561 ]
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนแจง ม.12 [ 23 มี.ค. 2561 ]
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนต์ประปา บ้านหนองมะค่า ม.13 [ 23 มี.ค. 2561 ]
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองจาน ม.11 [ 23 มี.ค. 2561 ]
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขาม ม.1 [ 23 มี.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6