องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]
3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]
5 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ) [ 12 ต.ค. 2560 ]
6 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1) [ 12 ต.ค. 2560 ]
7 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ) [ 29 ก.ย. 2560 ]
8 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1) [ 29 ก.ย. 2560 ]
9 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (2) [ 29 ก.ย. 2560 ]
10 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (3) [ 29 ก.ย. 2560 ]
11 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (4) [ 29 ก.ย. 2560 ]
12 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (5) [ 29 ก.ย. 2560 ]
13 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (6) [ 29 ก.ย. 2560 ]
14 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2559 ]
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]
16 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]
17 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]
18 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]