องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 ก.ย. 2557 ]
32 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ส.ค. 2557 ]
33 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 7 ก.ค. 2557 ]
34 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]
 
|1|2|3หน้า 4