องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]
22 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 พ.ค. 2559 ]
23 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 มี.ค. 2559 ]
24 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ม.ค. 2559 ]
25 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
26 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 ก.ย. 2558 ]
27 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ส.ค. 2558 ]
28 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2558 ]
29 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 มี.ค. 2558 ]
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
|1|2หน้า 3|4