องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 [ 28 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕663 [ 14 ส.ค. 2563 ]
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 30 ม.ค. 2562 ]
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 28 ส.ค. 2561 ]
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]
17 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
18 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]
19 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]
20 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]
21 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 27 ก.พ. 2560 ]
22 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]
23 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]
24 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]
25 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]
26 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 พ.ค. 2559 ]
27 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 มี.ค. 2559 ]
28 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ม.ค. 2559 ]
29 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 ก.ย. 2558 ]
 
หน้า 1|2