องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้ดำเนินการจัดอบรมฝึกอาชีพเสริม (การทำตะกร้าพลาสติก) ให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยดำเนินการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. อบต.ขามสะแกแสง