องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสาธารณะในตำบลขามสะแกแสง ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561