องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย (สปสช.) ปีงบประมาณ 2559กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม.ในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย โดยการใช้ยางยืด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559