องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาดูงาน 2564


วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564

ณ ฮอล์ลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่ รีสอร์ท

อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง