องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562