องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แห่งชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562