องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563