องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยราคากลาง
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 57 คน
เดือนนี้ 166 คน
ปีนี้ 31564 คน
ทั้งหมด 35634 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (19-09-57)
  ิวันที่ 15 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมาและสำ...
       วันที่  15  มิถุนายน   พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ร่วมกับคดีปกครองนครราชสีมาและสำนักงานคดีแรงงานภาค  3  นครราชสีมา    ร่วมกันจัดทำโครงการส่...
 
  ิวันที่ 15 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลข...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงได้เข้าร่วมพิธีบวงส...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมพิธีวันปิ...
  โครงการตำบลขามสะแกแสง ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยชมร...
  โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพด้วยการ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมกิจกรรมวั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จัดทำโครงการการแก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้จัดทำโครงการวั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงได้เข้าร่วมกิจกรรมร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้จัดการแข่งขันก...
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.