องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 [ 29 พ.ย. 2561 ]51
102 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นผู้อำนายการเลือกตั้งประจำเขตและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต [ 21 พ.ย. 2561 ]46
103 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]54
104 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]49
105 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 พ.ย. 2561 ]53
106 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]55
107 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 1 พ.ย. 2561 ]45
108 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]43
109 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 31 ต.ค. 2561 ]48
110 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]42
111 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]36
112 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]52
113 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. ขามสะแกแสง [ 13 ก.ย. 2561 ]39
114 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมแก่บุคลากร อบต.ขามสะแกแสง [ 10 ก.ย. 2561 ]49
115 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]40
116 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]47
117 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]46
118 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]45
119 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]52
120 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]48
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15