วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (โตโยต้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (โตโยต้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมที่มีการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ? 29 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมรถแห่สำหรับประกอบริ้วขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาค่าเช่าชุดริ้วขบวนพร้อมแต่งหน้าโรงเรียนบ้านหนองจาน ตามโครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง