วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ภายในบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าส่วนกลาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2562(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 13 มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ขามสะแกแสง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ Digital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซต์ www.khamsakasang go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง