วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมุ่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสงอ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)