วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 3035 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างนำเครื่องถ่ายเอกสารตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (งวดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.khamsakasang go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง