วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมบำรุงรักษา (รถยนต์คันเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาประตูกระจกด้านหน้า ด้านใน ด้านหลัง และกระจกหน้าต่างในตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง