วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 (งวดเดือน ตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ www.khamsakasang.go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
เช่าต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซต์ www.khamsakasang.go.th (การจ้างที่ต้องต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 3781 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมามบรมราชกุมามี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นายสนั่น เอกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง