องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
72 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
73 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
74 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
75 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
76 ราคากลางวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเรียบลำคลองโกรกตะโกพร้อมขุดเหมืองส่งน้ำ [ 7 มิ.ย. 2559 ]
77 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 30 มี.ค. 2559 ]
78 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 30 มี.ค. 2559 ]
79 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2559 ]
80 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2559 ]
81 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2559 ]
82 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]
83 กำหนดราคากลางขุดลอกสระน้ำวัดบ้านคู บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 28 ม.ค. 2559 ]
84 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 28 ม.ค. 2559 ]
85 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2559 ]
86 กำหนดราคากลางต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 28 ม.ค. 2559 ]
87 กำหนดราคากลางก่อสร้างทำบลคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2559 ]
88 ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ [ 6 ต.ค. 2558 ]
89 ราคากลางสอบราคาก่อสร้างทำนบ คสล .กั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2558 ]
90 ราคากลางสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2558 ]
91 สอบราคาซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว (ได้รับมาตรฐาน มอก.) บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ส.ค. 2558 ]
92 ก่อสร้างทำนบคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 18 มิ.ย. 2558 ]
93 กำหนกราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2558 ]
94 กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ศถ.สพด2) องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 18 ธ.ค. 2557 ]
95 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ย. 542 ]
96 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (แบบ ปร.4) [ 30 พ.ย. 542 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8