องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]
61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]
65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]
69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8