องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 7 พ.ค. 2564 ]
2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 7 พ.ค. 2564 ]
3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2564 ]
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2564 ]
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2564 ]
7 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 17 ก.พ. 2564 ]
8 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 พ.ย. 2563 ]
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนาท [ 18 ก.ย. 2563 ]
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 11 ก.ย. 2563 ]
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 9 ก.ย. 2563 ]
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 8 ก.ย. 2563 ]
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2563 ]
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 [ 3 ก.ย. 2563 ]
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ย. 2563 ]
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 1 ก.ย. 2563 ]
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 28 ส.ค. 2563 ]
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 27 ส.ค. 2563 ]
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 [ 26 ส.ค. 2563 ]
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 25 ส.ค. 2563 ]
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2563 ]
22 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ขามสะแกแสง [ 29 ก.ค. 2563 ]
23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2563 ]
24 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 25 มิ.ย. 2563 ]
25 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 24 มิ.ย. 2563 ]
26 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2563 ]
27 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 22 มิ.ย. 2563 ]
28 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 19 มิ.ย. 2563 ]
29 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 18 มิ.ย. 2563 ]
30 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8