องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ประกาศ) [ 26 พ.ค. 2560 ]
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ประกาศ) [ 26 พ.ค. 2560 ]
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.4) [ 26 พ.ค. 2560 ]
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.5) [ 26 พ.ค. 2560 ]
65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.4) [ 26 พ.ค. 2560 ]
66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.5) [ 26 พ.ค. 2560 ]
67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.6) [ 26 พ.ค. 2560 ]
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.4) [ 26 พ.ค. 2560 ]
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.5) [ 26 พ.ค. 2560 ]
70 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (ประกาศ) [ 23 มี.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14