องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]
13 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
14 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]
15 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]
16 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]
17 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 27 ก.พ. 2560 ]
18 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]
19 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]
20 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]
 
|1หน้า 2|3|4