องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562