องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563